Proiecte și evenimente

Proiecte

Printre proiectele desfășurate în cadrul asociației noastre, dorim să menționăm:

„Şi noi avem drepturi”
„Şi noi avem drepturi”, proiect finanţat din granturile Spaţiului Economic European 2009-2014, având ca scop asigurarea de suport și asistență pentru 30 de persoane cu dizabilități și familiile lor, în vederea recuperării și reabilitării funcționale, personale și sociale și integrării lor în comunitate. Proiectul a fost implementat în perioada 2015-2016.
„Dotare cameră senzorială”
„Dotare cameră senzorială””, proiect finanțat prin bugetul Clubului Rotary Câmpia Turzii în anul 2015, având ca scop dotarea unei camere pentru stimularea senzorială în cadrul Asociației Autism Câmpia Turzii.
„Copil ca tine sunt și eu”
„Copil ca tine sunt și eu””, proiect cofinanțat din bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pe anul 2017, având ca scop creșterea accesului la servicii de recuperare și integrare pentru 25 de copii cu tulburări din spectrul autist și 5 copii pentru care s-au identificat cerințe educative speciale, din municipiul Câmpia Turzii, prin dezvoltarea de programe socio-educative, terapie complexă și implicarea membrilor comunitătii.
„Educație și terapie prin joc și mișcare”
„Educație și terapie prin joc și mișcare”, proiect cofinanțat din bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pe anul 2018, având ca scop îmbunătățirea accesului la servicii de recuperare pentru 25 de copii cu tulburări din spectrul autist și 7 copii cu alte tipuri de dizabilități din municipiul Câmpia Turzii, prin dezvoltarea de programe socio-educative și terapie complexă, precum și de a conștientiza cadrele didactice din grădinițe și școli și comunitatea locală cu privire la tulburările de procesare senzorială la copii.